Madinah

Bersujudlah dalam kesucian cahaya Madinah dan selami rasa cinta yang tiada penghujung terhadap kekasih Allah, Rasulullah SAW.